Priesters met impact

19,95

Beschrijving

Een vaak vergeten principe is dat nieuwtestamentische gelovigen koninklijke priesters zijn. Door gebrek aan kennis heeft men vaak geen idee wat dit glorieuze ambt inhoudt. Dit onderwijs is levensveranderend en zou iedere gelovige moeten horen.