Unieke leiderschapstraining bestaande uit 33 uur onderwijs en bijna 300 pagina’s out-line materiaal (ook zeer geschikt voor groepen en kringen)

245,00

Beschrijving

Na meer dan 40 jaar ervaring in leiderschap heb ik besloten dit onderwijs uit te brengen. Ik deel hierin Gods rijke lessen en principes maar schroom ook niet te spreken over mijn gebrokenheid en moeiten. Juist die hebben mij gevormd en gerijpt om een geestelijke vader te mogen zijn voor een nieuwe generatie.

Mijn persoonlijke ervaring is dat onderwijs van mensen die weten hoe het wel en hoe het niet moet een grotere impact hebben dan mensen met alleen succesverhalen. Het is mijn oprechte gebed dat dit onderwijs jou zal maken tot die man of vrouw waar de Here Zijn lied over zong toen Hij jou formeerde.

Thema’s die behandeld worden:

  • Discipelen door Jezus getraind. De bijzondere manier waarop Jezus Zijn discipelen vormde bieden een blauwdruk voor waarachtig leiderschap.
  • Het hart van de leider en zijn persoonlijke omgang met God
  • De drie zalvingen van David met daarin de ontwikkeling van een gezonde identiteit, een volwassen autoriteit en het bereiken van de uiteindelijke volheid van bestemming
  • Geestelijk vaderschap en de vorming van geestelijk zoonschap. De diepe kloof tussen generaties heeft een verschaling tot stand gebracht in het geestelijke landschap van onze natie. De blauwdruk over geestelijk vaderschap en zoonschap bieden perspectief voor hen die zich oprecht openstellen voor Gods eeuwige patronen en lessen
  • De vijfvoudige bediening als gift van Jezus aan de gemeente en niet als ‘heersers’ binnen de kerk
  • Principes en inzichten over de geheimenissen van het Koninkrijk van God
  • Het geheimenis van Gods eeuwige plan en de diepe openbaring over de gemeente
  • Wet of genade en het gevaar van het mixen van de verbonden